Surfen op drijfzand

Trainees, collega's en opdrachtgevers over de inzet van jong talent bij overheidsorganisaties

Jongeren zijn een bron van vernieuwing en inspiratie in overheidsorganisaties. Ze stellen vragen die anderen niet meer stellen, brengen 'frisheid', helpen verouderde patronen te doorbreken en nemen organisaties aan de hand mee in de wereld van nieuwe technologie en communicatie. Althans, dat is de verwachting.

Artikel 5, verschenen 31-10-2017 08:00

Mislukking bestaat niet!

Trainees als breekijzer voor een bureaucratische overheid

Als iedereen binnen een overheidsorganisatie trainee zou zijn, hoe komt verandering dan precies tot stand? En hoe voorkomen we dat we ons niet in valkuilen verliezen? Nico Versteeg (gemeentesecretaris van Lelystad) en Onno van der Veen (partner bij Ideate) zien toekomst in het opzetten van regelvrije zones tegen het licht van de transitietheorie van Jan Rotmans. De auteurs formuleren vier vooronderstellingen die de veranderende overheid op weg moeten helpen. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: verandering en imperfectie zijn de norm en mislukking bestaat niet, alleen feedback!

Perspectief 5

Naar het artikel

Wat doen gemeenten om de instroom van jongeren te bevorderen?

63% heeft stageplekken
36% heeft traineerprogramma's
10% heeft startersfuncties
10% heeft werving gericht op jongeren
24% maakt budget vrij door gefaseerde uitstroom oudere medewerkers
5% doet wat anders
24% heeft geen specifiek beleid

Specifiek werving- en selectiebeleid bij gemeenten om de instroom van jongeren te bevorderen in 2016, in procenten (Aantal gemeenten 204)
Bron: Enquête Personeelsmonitor 2016, bewerking Etil/Panteia

Hoeveel gemeenten voeren actief beleid om jongeren te behouden?

26% Ja
74% Nee

Percentage gemeenten dat actief beleid voert om jongeren te behouden en/of uitstroom van jongeren te voorkomen in 2016
Bron: Enquête Personeelsmonitor 2016, bewerking Etil/Panteia